https://tienapps.com/chinh-sach-bao-mat/Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin bảo mật cá nhân

Khi bạn đăng ký nhận bản tin trên website, khi đó có thể sẽ được hệ thống yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email,… việc yêu cầu thông tin này sẽ giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ, cũng như sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp đến bạn thông tin đầy đủ nhất.

2. Khi nào thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ chúng tôi, hoặc trường hợp bạn cần cung cấp thông tin để mua sản phẩm hoặc đăng ký dịch vụ.

3. Thông tin cá nhân sẽ được lưu trong bao lâu

Thông tin này sẽ được chúng tôi lưu trữ khi và chỉ khi các đăng ký làm thành viên qua các chương trình nhận bản tin định kỳ. Những thông tin của thành viên đăng ký sẽ được hệ thống lưu trữ đến khi nào có yêu cầu xóa bỏ thông tin từ người dùng

4. Thông tin cá nhân sẽ được dùng làm gì

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin cá nhân cần thiết của người dùng nhằm mục đích sau:

  • Để nâng cao chất lượng bài viết trên Website.
  • Cập nhật thông tin cần thiết và hữu ích cho khách hàng..
  • Cung cấp các chương trình khuyến mại cho khách hàng.

5. Việc sử dụng Cookie như thế nào

Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng cookie cho các mục đích để theo dõi. Bạn có thể cài đặt để máy tính cảnh báo mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc cũng có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie thì một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và khi đó quá trình duyệt nội dung của bạn sẽ kém hiệu quả hơn.

6. Các bên thứ ba

Chúng tôi cam kết sẽ không bán, thực hiện trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

TOP 5 Chính sách bảo mật của tháng bảy 2024